Show Room ติดแก๊ส
ติดแก๊ส AC STAG 4 หัวฉีด HANA 4 ถังโดนัท 73 ลิตร หม้อต้มTOMASETTO 380 HP
13 Feb,2014
ติดแก๊ส Prins-Ford Focus 2.0 GDI ถังโดนัท Liquid 67 ลิตร
13 Feb,2014
ติดแก๊ส Prins-VSI2 หัวฉีด K9 52cc. ถังโดนัท 42 ลิตร ตัวหลอกน้ำมัน
13 Feb,2014
ติดแก๊ส Prins-VSI2 หัวฉีด K9 73cc. ถังโดนัท 52 ลิตรตัวหลอกน้ำมัน PRINS
13 Feb,2014
ติดแก๊ส AC STAG 4 หัวฉีด Hana ถังโดนัท 46 ลิตร(วาล์วนอก)หม้อต้ม TOMOSETTO
13 Feb,2014
ติดแก๊ส Prins ระบบ DLM (Direct LiquiMax) เป็นเทคโนโลยีการจ่ายแก๊สแบบใหม่ที่สามารถจ่ายแก๊สให้กับเครื่องยนต์เข้าสู่ห้องเผาไหม้ได้เหมือนกับการฉีดน้ำมัน ใช้ถังโดนัท 67 ลิตร
11 Feb,2014
ติดแก๊ส Prins-VSI2 หัวฉีดK9 52cc.ถังโดนัท 43 ลิตร+ตัวตัดปั๊มติ๊ก
10 Feb,2014
ติดแก๊ส AC4 STAG 4 หัวฉีด Hana ถังแคปซูล 58 ลิตร หม้อต้ม TOMOSETTO
10 Feb,2014
ติดแก๊ส Prins-VSI2 หัวฉีด K9 ถังโดนัท 62 ลิตร
17 Jan,2014
ติดแก๊ส AC STAG 200 หัวฉีดValtek ถังโดนัท 46 ลิตรหม้อต้มTOMASETTO 380 HP
17 Jan,2014