ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 52 ลิตร(ใน) รางหัวฉีด Hana 4 สูบ สีแดง หัวเติมแก๊ส ตัวหลอกน้ำมัน

ตัวเติมเต็ม หม้อหัวฉีด TOMOSETTO
17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 42 ลิตร

รางหัวฉีด HANA 4 สูบ สีแดง หม้อต้มTOMASETTO 380 HP

ตัวเติมเต็ม


17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 43 ลิตร

รางหัวฉีด HANA 4 สูบ สีแดง หม้อต้มTOMASETTO 380 HP

ตัวเติมเต็ม ตัวหลอกน้ำมัน
17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 48 ลิตร(ใน)

รางหัวฉีด HANA 4 สูบ สีแดง หม้อต้มTOMASETTO 380 HP

ตัวเติมเต็ม


17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส Prins-VSI2 รางK9 ถังโดนัท เมทัลเมท 62 ลิตร

ตัวหลอกน้ำมัน


17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 48 ลิตร

รางหัวฉีด HANA 4 สูบ สีแดง หม้อต้มTOMASETTO 380 HP

ตัวเติมเต็ม


17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 52 ลิตร(ใน) รางหัวฉีด HANA 4 สูบ สีเขียว หม้อต้มTOMASETTO 380 HP

ตัวหลอกน้ำมัน
17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 48 ลิตร รางหัวฉีด HANA 4 สูบ สีแดง หม้อต้มTOMASETTO 380 HP หลอกน้ำนั้น
17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส Prins-VSI2 รางK9 82cc. ถังโดนัท เมทัลเมท 62 ลิตร(ใน) หัวเติมแก๊ส ตัวหลอกน้ำมัน ตัวเติมเต็ม
17 Feb,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC 4 สูบ STAG 300 Premium ถังโดนัท เมทัลเมท 52 ลิตร(ใน) หม้อต้มTOMASETTO 380 HP

ตัวหลอกน้ำ มัรางหัวฉีด Valtek 4 สูบน
17 Feb,2014