Show Room ติดแก๊ส
ชุดติดตั้งแก๊ส AC 4 สูบ STAG 200 ถังแคปซูล เมทัลเมท 58 ลิตร วาล์วแคปซูล 315-30 หม้อหัวฉีด TOMOSETTO รางหัวฉีด Valtek 4 สูบ
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส ชุดแก๊ส Prins 6 สูบ VSI2 ราง63cc. ถังโดนัท Energy Reform 73 ลิตร (นอก) ถังโดนัท Energy Reform 73 ลิตร (นอก) วาล์วโดนัท 270-0 (นอก) กันชนท้าย
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 48 ลิตร(ใน) วาล์วโดนัท 200/240-30 (ใน) รางหัวฉีด Hana 4 สูบ สีแดง หม้อหัวฉีด TOMOSETTO
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส ชุดแก๊ส Prins CX5 ถังโดนัท เมทัลเมท Liquid 67 ลิตร ฝาครอบถัง MAZDA CX-5
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส ชุดแก๊ส Prins CX5 ถังโดนัท เมทัลเมท Liquid 67 ลิตร ฝาครอบถัง MAZDA CX-5
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส Prins-VSI2 รางK9 73cc. ถังโดนัท เมทัลเมท 62 ลิตร(ใน) วาล์วโดนัท 250-30 (ใน)
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส Prins-VSI2 รางK9 52cc. ถังโดนัท เมทัลเมท 52 ลิตร(ใน) วาล์วโดนัท 220/225-30 (ใน)
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส Prins-VSI2 รางK9 73cc. ถังโดนัท เมทัลเมท 62 ลิตร(ใน) วาล์วโดนัท 250-30 (ใน) ตัวหลอกน้ำมัน
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 52 ลิตร(ใน) วาล์วโดนัท 220/225-30 (ใน) รางหัวฉีด Hana 4 สูบ สีแดง หม้อหัวฉีด TOMOSETTO
03 Jun,2014
ชุดติดตั้งแก๊ส AC4สูบ STAG 4 ถังโดนัท เมทัลเมท 52 ลิตร(ใน) วาล์วโดนัท 220/225-30 (ใน) รางหัวฉีด Hana 4 สูบ สีแดง หม้อหัวฉีด TOMOSETTO
03 Jun,2014